Bé được được 4-5 bối cảnh Được thay 4-5 bộ trang phục Được rửa 5 ảnh 13×18 tráng uv cao cấp Được phóng 1 ảnh 15×21 ép gỗ để bàn Hỗ trợ trang phục cho ông, bà, bố, mẹ đi cùng